miércoles, 11 de octubre de 2017

Guía para a detección do maltrato infantil.

A escola é un lugar privilexiado para a detección do maltrato infantil, xa que é un dos contextos de socialización fundamentais para o/a neno/a. Todos/as os/as nenos/as pasan por ela e é no contexto escolar onde os/as nenos/as pasan o maior tempo do día e o profesor o axente activo que esta máis tempo en contacto cos menores, o que lle per-mite ser testemuña do desenvolvemento socio -emocional e inte-lectual do neno: observar e coñecer o comportamento do neno na aula, a interacción cos seus iguais...

O maltrato infantil é un problema comunitario cuxa solución require accións ao dito nivel. Os centros escolares, como servizo inmerso na comunidade, comprometeranse tanto no ámbito institucional como no ámbito de cada profesional en particular, para actuar para solucionar o problema.

Os centros escolares constitúen un dos lugares ou marcos comunitarios con máis posibilidades e máis idóneo para as tarefas de identificación, tratamento e prevención do maltrato infantil.


No hay comentarios:

Publicar un comentario