miércoles, 20 de mayo de 2015

Convivencia Escolar

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. Consellería de Educación-Xunta de Galicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario