viernes, 19 de septiembre de 2014

DOGA: Currículo da educación primaria // LOMCE

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA Núm. 171)
             Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación primaria no sistema educativo galego, dentro do marco de distribución de competencias da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, e en atención á nova configuración curricular que establece o agrupamento de disciplinas en tres bloques: troncais, específicas e de libre configuración autonómica.

LOMCE: Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario